lu.se

Lund University Food Studies

Lunds universitet

Om LUFO

Lunds universitet är det största lärosätet i Norden med fler än 40 000 studenter vid åtta fakulteter. Ett av dess starka områden är livsmedel. Lunds universitet har en bred, mångfacetterad och kvalitativt högtstående verksamhet inom hela livsmedels- och förpackningsområdet. Med sin bredd har Lunds universitet som få andra lärosäten något att erbjuda dig som behöver kunskap om livsmedel, antingen du är yrkesverksam inom livsmedelsområdet eller konsument. För dig som vill studera livsmedel erbjuder Lunds universitet många alternativ. Vare sig du är intresserad av studier på cell- och molekylnivå eller av ett helhetsgrepp över livsmedelsområdet är Lund platsen för dig.  

 Här finns forskning och utbildning om allt från land- och havsmiljöstudier över odling, råvaru- och livsmedelsproduktion, förädling, logistik och förpackning, till handel och konsument. Dessutom är Lunds universitet en viktig partner för utvecklingen av innovationer inom livsmedelsområdet. Här föds produkter, tjänster och koncept som bidrar till att tackla framtidens utmaningar inom livsmedelsområdet. Det gäller frågor kring hållbarhet och personlig hälsa, men också förbättrade sensoriska upplevelser och ökad förståelse för hur kultur- och samhällsliv kan utvecklas med den goda måltiden som grund.

 Lund University Food Studies (LUFO) är en samlande plattform för hela verksamheten inom livsmedelsområdets olika delar. Via www.lufo.lu.se får du en enkel översikt över livsmedelsområdet på Lunds universitet. Vi erbjuder en ingång oavsett vad du är intresserad av och leder dig vidare till rätt forskargrupp eller utbildning.

 Lunds universitet har en rad samarbeten på internationell, nationell och regional nivå. Allt med syfte att utveckla framtidens livsmedel. Internationella program på master- och forskarutbildningsnivå och nationella och internationella excellenta forskningsprojekt gör LU till en given partner inom internationella samarbeten.

Syfte

Lund University Food Studies (LUFO) ska verka för

  • att visa en samlad bild av de kompetenser som finns vid Lunds universitet inom livsmedelsområdet. Såväl studenter, forskare, beslutsfattare i samhälle och näringsliv som forskningsfinansiärer ska via LUFO kunna hitta information och kontaktvägar inom livsmedelsområdets olika delar vid Lunds universitet
  • att tydligt och effektivt kommunicera livsmedelsforskning vid Lunds universitet till olika intressenter såväl internt som externt
  • nya samarbetsmöjligheter inom Lunds universitet men också med omgivande samhälle för att generera högkvalitativ forskning, innovationer och nya företag.

Lund University Food Studies (LUFO) består av en Generalförsamling i vilken ingår bland annat representanter från de olika fakulteterna som verkar inom livsmedelsområdet på Lunds universitet. Här finns också en styrkommitté som leder verksamheten vilken har en administrativ bas på Institutionen för livsmedelsteknik.

En arbetsgrupp för webbsidan och nyhetsbreven arbetar med innehåll och kommunikation. 

Styrgrupp

Yvonne Granfeldt, ordförande, Lunds Tekniska Högskola

Ulf Johansson, vice ordförande, Ekonomihögskolan

Charlotte Erlanson-Albertsson, Medicinska fakulteten

Annika Nilsson, Juridiska fakulteten

Annika Olsson, Lunds tekniska högskola

Helena Sandberg, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Olov Sterner, Naturvetenskapliga fakulteten

Annika Wallin, Humanistiska och Teologiska fakulteterna

Lena Ekelund Axelson, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU)

Lotta Törner, Livsmedelsakademin

Kontaktpersoner för Lund University Food Studies

Håkan Jönsson, Koordinator Lund University Food Studies, hakan.jonsson@kultur.lu.se 

Ann Moen, Kommunikationsstrateg, ann.moen@food.lu.se

Yvonne Granfeldt, Prefekt Institutionen för livsmedelsteknik, 
yvonne.granfeldt@food.lth.se

Nyhetsbrev

Lund University Food Studies (LUFO) distribuerar nyhetsbrev. I nyhetsbrevet återfinns nyheter och information från institutioner och forskare om pågående aktiviteter inom livsmedelsområdet vid Lunds universitet. 

Nyhetsbrevet distribueras via e-post efter anmälan ca sex gånger per år. 

Anmälan till sändlista

Här kan du anmäla dig till Lund University Food Studies nyhetsbrev och sändlista. Fyll i din e-postadress i fältet nedan och skicka, så får du nyhetsbrevet och annan information i framtiden.