lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Livs- och Läkemedelsportalen 2014:2

2014-12-17

Livs- och läkemedelsportalen går upp i Lund University Food Studies • Stress, kortisol och fel bakterier i tarmen • LTH förbättrar DNA-analys • Avhandling om kostfibers effekter på människa

Som framgår av artikeln Livs- och läkemedelsportalen går upp i Lund University Food Studies gör Lunds Universitet en positiv satsning och samlar sina krafter inom Livsmedelsområdet under Lund University Food Studies för att bättre kunna möta framtida möjligheter och utmaningar. Som en konsekvens av detta har det i största samförstånd beslutats att Livs- och läkemedelsportalen skall upphöra och sammansmälta med Lund University Food Studies. I detta sammanhang kommer läkemedelsaspekten att upphöra och fokus vara livsmedel.

 Detta kommer därför att vara det sista nyhetsmail som du kommer att få från Livs- och läkemedelsportalen. Nästa gång distribueras nyhetsbrevet av Lund University Food Studies. Under 2015 kommer designen och innehållet att uppdateras och breddas och  bli än mer intressant. Du behöver inte göra någonting för att i framtiden få ta del av det nya nyhetsbrevet.

Tack för visat intresse för Livs- och läkemedelsportalens nyhetsbrev och vi hörs på nytt under 2015.

 

Christer Rosén                                  Håkan Jönsson

Livs- och läkemedelsportalen           Lund University Food Studies

Livs och läkemedelsportalen


Back to list.

Sendlist registration

Here you can subscribe to Lund University Food Studies newsletter and mailing list. Enter your email address in the field below in order to receive our newsletters and other information in the future.