lunduniversity.lu.se

LUFO News

2012-06-18

Forskning med Moçambique • Naturlig spabilisering • Milk Genomics - kors gener och egenskaper • Fånga havrens bästa sidor • Keeping Tanzania in the coffee trade • Two versions of a gene decides the risk of food...[more]


2012-03-15

Nätverk för pulverindustrin • Optimal quality change during continuous production • Förutsättningar för samarbete • Förpackningen ett nödvändigt ont eller en förutsättning? • Biosensor sparar på miljön • Matsäkerhet •...[more]


Displaying results 11 to 12 out of 12.
<< First < Previous 1-10 11-12 Next > Last >>

Sendlist registration

Here you can subscribe to Lund University Food Studies newsletter and mailing list. Enter your email address in the field below in order to receive our newsletters and other information in the future.

Join our sendlist

No form to show